Habitatge

Tenint en compte l’objectiu principal de Viu Guimerà (canviar la tendència demogràfica del poble), una de les iniciatives més rellevants és incrementar i millorar el parc d’habitatges disponibles per aquelles persones que vulguin viure o estar-se a Guimerà.

Per aconseguir-ho, ens proposem identificar el màxim nombre d’habitatges susceptibles d’entrar en el mercat, crear un canal modern, àgil i de proximitat per connectar oferta i demanda, i impulsar la figura de la masoveria urbana.

Habitatge: dues grans línies

1. Canal de comunicació per enllaçar oferta amb demanda.

En base a un inventari actualitzat i exhaustiu del màxim nombre possible de cases disponibles a Guimerà, amb la confirmació dels seus propietaris, amb indicació de les possibles alternatives (lloguer, venda, masoveria) i les condicions de l’oferta, volem crear una plataforma de trobada de l’oferta i la demanda  d’habitatges, que es difondrà per diversos canals (webs, instagram, facebook…), basat en el principi tradicional del “boca-orella” tan característic en poblacions petites com la nostra, però aprofitant les eines modernes que ens proporciona la tecnologia digital per maximitzar-ne la difusió.

2. Masoveria urbana.

Es busca mobilitzar habitatges que estan fora del circuit de lloguer per no disposar de les condicions d’habitabilitat necessàries i per no comptar amb la voluntat o capacitat dels seus propietaris de fer les inversions necessàries per adquirir-les.

La proposta és establir uns protocols i uns documents que serveixin de base per tal que uns propietaris puguin cedir els seus immobles en lloguer a uns llogaters que es comprometin a fer obres per dotar l’habitatge de les condicions d’habitabilitat mínimes, en un marc de drets i obligacions conegudes i acceptades per ambdues parts.